Add: 29/24 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6, Binh Thanh District, HCMC.
  Tel: (84-8) 62905308 – 62905309 - Fax: (84-8) 62905310
 
Tiếng Việt
PRODUCTS
 
 
KHOA THUONG BIOTECH
 

Khoa Thuong Biotech

Tiền thân của Công ty là nhóm nghiên cứu về bệnh nhiễm thuộc PTN Sinh học Phân tử – Bộ môn Di truyền – trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Nhóm nghiên cứu này h́nh thành và phát triển từ năm 1997 trên cơ sở các chương tŕnh hợp tác với các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế. Năm 2004, Công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG được chính thức thành lập với hoạt động chính là nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao các kit chẩn đoán bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học phân tử. Công ty Khoa Thương là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công các kit chẩn đoán bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học phân tử trong lĩnh vực Y tế. Hiện nay, dưới sự điều hành của đội ngũ các Tiến sĩ, Thạc sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học. Các hoạt động của Công ty đă, đang và sẽ mở rộng hơn nữa, bao gồm nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn đào tạo, sản xuất, chuyển giao và làm các dịch vụ khác... liên quan tới việc ứng dụng Công nghệ sinh học vào trong các lĩnh vực có liên quan. Mục tiêu - Sứ mạng Với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu cả nước về lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng trong y tế và nông nghiệp, chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lư, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. For more informations, visit Khoa Thuong Biotech site: http://kt-biotech.com/vi/gioi-thieu/gioi-thieu-chung.html
 
  
Product
 
Page 1/1
 
 
 
 
Add: 29/24 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6, Binh Thanh District, HCMC.
Tel: (84-8) 62905308 – 62905309 - Fax: (84-8) 62905310
Representative Office 104 Bach Dang, Chuong Duong Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Tel: (84-4) 3267 6888 - Fax: (84-4) 393 22863
Email: info@biotechem.com.vn - Website: www.biotechem.com.vn
Online: 3 Visitor: 706328
Copyright © 2014 by Biotechem. Web Design by Trang Web Vang
zkiwi demo